HOME > > ������������
PBC소년소년합창단순회공연(2004-05-12)
    부산평화방송  작성일 2013.12.30  조회 1569     

ㅇ 일    시 : 5월23일(일) 늦은 8시 30분ㅇ 장    소 : 대연동성당ㅇ 내    용     - 가정의 달을 맞아 종교음악과 한국민요&가곡, 외국민요&가곡 등으로 여러 가정에 기쁨을 드리고자 마련된 행사.ㅇ 합창단일정    22일 대전 성남동성당    23일 부산대연동성당    24일 광주 염주동성당    25일 수원 범계성당
   (위 모두 늦은 8시 30분)ㅇ 문    의    평화방송 기획관리국 02-2270-2114
    부산평화방송 총무국 051-600-8813 
    광주평화방송 062-226-7700
    대전평화방송 042-250-3200
      (무료공연입니다.)     감사합니다.

btn_bottom_company_info.gif