HOME > > ������������
3.1독립만세운동 재현행사(2004-02-14)
    부산평화방송  작성일 2013.12.30  조회 1686     

ㅇ 3.1독립만세운동 재현행사 안내- 주  최 : 부산지방보훈청(051-469-8991,e-mail : soso@pvaa.go,kr)- 주 관 : 동래문화원, 낙동문화원- 행사안내   1) 동래 3.1독립만세운동 재현행사       3.1(월) 09:00~15:30  3.1운동기념탑, 동래고, 동래시장, 만세로   2) 구포장터 3.1독립만세운동 재현행사       3.20(토) 11:00~18:00  3.1운동기념탑, 가람중,구포역광장, 구포시장, 만세로

btn_bottom_company_info.gif