HOME > > ���������������
농아인을 위한 라디오 공개방송 [2013-05-19]
    부산평화방송  작성일 2014.01.13  조회 2530     




농아23.jpg
농아24.jpg



농아10.jpg
농아12.jpg

농아13.jpg

농아14.jpg

농아16.jpg

농아17.jpg
농아18.jpg

농아19.jpg

농아20.jpg
농아21.jpg

농아22.jpg

농아1.jpg

농아2.jpg

농아3.jpg

농아4.jpg

농아5.jpg



농아7.jpg

농아8.jpg

농아9.jpg



 
프로젝트명 : 농아인을 위한 라디오 공개방송
간략설명 부산평화방송 개국13주년 특집 공개방송
\"농아인을 위한 라디오\" 이
시청자 미디어센터에서 5월 19일 오후2시
많은 농아인과 귀빈들을 모시고 진행되었습니다.


btn_bottom_company_info.gif