HOME > > ���������������
부산시민을 위한 제 15기 [인문학 강좌] 개강
    부산평화방송  작성일 2014.04.14  조회 2094     
2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

9.jpg

12.jpg

14.jpg

17.jpg

19.jpg

부산시민을 위한 제 15기 인문학 강좌가 개강하였습니다.
기간 : 2014.4.8 ~ 6.12 (10주간) 매주 화,수,목 중 선택 
시간 : 오후 7시 ~ 9시
btn_bottom_company_info.gif